รับสมัครพนักงานแม่บ้านประจำสำนักงาน

อายุ 1850 ปี ไม่จำกัดวุฒิ การศึกษา

ไม่จำเป็นต้องผ่านงานแม่บ้านสำนักงานมาก่อน เพราะมีการฝึกอบรม

บริษัทมีการจัดฝึกอบรม พนักงานแม่บ้าน ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอฝึกอบรม ภาคทฤษฏีและปฎิบัติ ทุกสัปดาห์